Начини на плащане

 Начин на плащане

 Минимален депозит

 Такса за обработка на депозита  

 Време за обработване на депозита

 Минимална сума на теглене

 Такса за обработка на тегленето

 Стандартно време за обработка*

   10 лв  Безплатно Веднага  20 лв  Безплатно 15 мин до 1 час
 

 10 лв

 Безплатно  Веднага  40 лв  Безплатно  От 2 до 5 работни дни
   10 лв  Безплатно  Веднага      В зависимост от избрания метод
   10 лв  Безплатно  Веднага  20 лв  Безплатно 15 мин  до 1 час
   10 лв  Безплатно  От 1 до 3 работни дни  40 лв  Безплатно  От 2 до 5 работни дни
10лв Безплатно Веднага 20лв Безплатно  15 мин до 1 час

*Стандатно време за обработка е стандартното времето, което отнема на средствата да пристигнат по вашата сметка или на каса.
Забавяния от стандартното време, може да настъпят при следните случаи:
- Сметката на Клиента трябва да премине процедура на верификация.
- Голяма Печалба/Теглене на средства подлежат на допълнителна проверка.
- Технически проблем в компанията обработваща тегленията (Easypay, Epay, Дебитни/Кредитни карти), може да доведе до забавяния в ефективното получаване на средствата от страна на клиента, за което Национална Лотария не може да поеме отговорност, но ще положи максимални усилия да помогне на клиента за получаване на средствата.